Szalunki do wykopów

Jako element zabezpieczający wykonywanie robót ziemnych, przy budowie i modernizacji kanalizacji sanitarnych oraz instalacji wodnych przeznaczone są szalunki do wykopów , które służą do umacniania pionowych ścian wykopów liniowych. Wysoki stopień zagrożenia dla pracowników budowy mogą stanowić wykopy, które są nieszalowane. Szalunki muszą nietylko zapewnić bezpieczeństwo przed osunięciem samego wykopu, ale także stabilność podłoża budynków i ulic znajdujących się w pobliżu. Szalunki o solidnej konstrukji oraz zaprojektowane z dużymi marginesami bezpieczeństwa umożliwiają przenoszenie dodatkowych obciążeń. Poprzez zastosowanie koparki lub niewielkiego wibromłotu zamieszczonego na niej może odbyć się pogrążanie i demontaż. Różnorodność systemów szalunkowych zależy od wielu czynników takich jak np. rodzaj przeprowadzonych prac budowlanych, głębokości wykopu oraz warunków glebowych. Min są to najpopularniejsze systemy szalunkowe. Charakterystyczne dla systemu szalunkowego typu Mini Box jest stosowanie przy budowie o niewielkim lub średnim zagłębieniu, które dotyczy prac przy budowie i modernizacji sieci wodnych i gazowych. Natomiast system typu Miasto Box jest stosowany w konstrukcjach o niewielkiej średnicy rur, ponieważ zawiera wrzeciona , które również znalazły zastosowanie w licznych typach obudowy oraz systemach szynowych. Jednak najczęściej stosowany system szalunkowy pośród systemów obudowy, który słynie za swoją uniwersalność, nadaje się do zaszalowania wykopu na głębokości do 5,20 m. Inny system, który znajduje zastosowanie jako jedyny system obudowy lub w połączeniu z innymi typami szalunkowymi, nie naruszając poprzecznych przeszkód, to szalunkowe komory dylowe. Idealny uzupełnieniem systemu szalunkowego jest Box komorowy. To urządzenie wraz z obudową standardową cieszy się zastosowaniem podczas montażu szybów.